ECHILIBRU SOCIAL PRIN ECONOMIE SOCIALĂ

ECHILIBRU SOCIAL PRIN ECONOMIE SOCIALĂ

Prin acest proiect, Fundaţia Aequilibrium şi compania Media One au înfiinţat 11 structuri de economie socială (SES) – unități care acționează în spiritul incluziunii şi egalităţii de şanse. Activităţile realizate au dus la îndeplinirea cu succes a obiectivului general asumat, care a urmărit creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile prin dezvoltarea de structuri ale economiei sociale şi de forme inovatoare şi flexibile de ocupare, adaptate dinamicii pieţei muncii şi adresate grupurilor vulnerabile.

SES-urile au domenii de activitate foarte variate, de la magazin online la atelier de croitorie. Ele se pot lăuda cu realizari în materie de integrare socială şi numeroase exemple de bună practică, asigurând locuri de muncă pentru persoane care fac parte din grupuri vulnerabile, oferindu-le astfel şansa de a se reintegra într-un mod sănătos în societate.

 

Proiectul, derulat pe o perioadă de 12 luni începând din ianuarie 2015, s-a desfășurat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, atât în mediul rural, cât şi în cel urban. Prin această iniţiativă au fost create 58 de noi locuri de muncă, dintre care 47 destinate persoanelor din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, membri ai familiilor monoparentale, membri ai familiilor cu peste doi copii, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, victime ale violenţei în familie, femei aflate în situații de risc, persoane de etnie romă şi persoane care au părăsit timpuriu şcoala).

Pentru a spori promovarea proiectului, au fost derulate o campanie în presa scrisă, o campanie radio, o campanie OOH și evenimentul itinerant „Caravana economiei sociale”, derulat în 16 orașe, în perioada mai-octombrie 2015, care a cuprins o sesiune de consiliere destinată persoanelor vulnerabile din fiecare județ și o masă rotundă pentru promovarea beneficiilor economiei sociale la nivel regional. De asemenea, a fost realizat şi filmul documentar al proiectului.

 

http://ses11.ro/

Internet Power Web Design Alexandria