SERAF - „ŞANSE EGALE ŞI RESPECT – INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVĂ DE GEN”

SERAF - „ŞANSE EGALE ŞI RESPECT – INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVĂ DE GEN”

Colaborarea cu ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA pentru promovarea egalităţii de şanse în domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicării femeilor în iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri, susţinerea antreprenoriatului ca pe o oportunitate în carieră, crearea unei reţele interprofesionale pentru femei.

http://www.seraf.ro/

Internet Power Web Design Alexandria