Campania Ș.A.N.S.A. - Organizarea sesiunilor de instruire în egalitatea de şanse

CAMPANIA Ș.A.N.S.A. - ORGANIZAREA SESIUNILOR DE INSTRUIRE îN EGALITATEA DE şANSE

În cadrul proiectului POSDRU/97/6.3./S/63743 “Campanie naţională de conştientizare publică privind egalitatea de gen şi şanse pe piaţa muncii şi sprijin instituţional pentru dezvoltarea activităţii factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă şi gen Ş.A.N.S.A. - Şansă / Acceptare / Nevoie/ Siguranţă / Acces la muncă” am asigurat organizarea sesiunilor de instruire pentru participanţii din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia şi Sud-Est, inclusiv consultanţă în materie de egalitate de şanse pentru compania Media One. Seminariile au fost adresate atât managerilor şi personalului autorităţilor publice, cât şi operatorilor mass-media interesaţi să promoveze şi să pună în practică principiile egalităţii de şanse şi gen pe piaţa muncii.

http://www.sansa.info.ro/

Internet Power Web Design Alexandria