Egalitate de șanse

EGALITATE DE șANSE

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. Din această perspectivă, egalitatea de şanse reprezintă o valoare politică fundamentală a Uniunii Europene, transcrisă în toate actele juridice de bază ale acestei comunităţi, un obiectiv politic cheie şi totodată o piesă centrală a încurajării unei conduite de echilibru social. Susţinem egalitatea de şanse prin:

  • implicarea activă în campanii sociale
  • evenimente de promovare a principiului egalităţii de şanse
  • demersuri de conştientizare publică despre fenomenul discriminării.

Internet Power Web Design Alexandria