Educație

EDUCAțIE

Educaţia are importanta misiune de a pregăti omul ca individ activ al vieţii sociale. Prin educaţie se doreşte dezvoltarea conştientă a potenţialului uman şi formarea unui tip de personalitate echilibrat, solicitat de condiţiile prezente ale societăţii. Ca atare educaţia este în prezent indispensabilă pentru a societate echilibrată. Ne propunem susţinerea sectorului educaţiei prin:

  • facilitarea accesului la educaţie
  • promovarea învăţării continue (adult education)
  • recalificarea forţei de muncă devenită inactivă ca urmare a dezvoltării noilor tehnologii
  • facilitarea accesului la manifestări culturale

Internet Power Web Design Alexandria