Mediu

MEDIU

“Dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi", definiţie a Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare în raportul "Viitorul nostru comun". Considerăm mediul un factor important pentru dezvoltarea echilibrată a unei societăţi ca atare îl susţinem prin:

  • promovarea dezvoltării durabile
  • promovarea ecoturismului
  • încurajarea proiectelor pentru managementul deşeurilor
  • promovarea eficienţei energetice
  • promovarea valorificării deşeurilor în noi resurse
  • educaţia ecologică.

Internet Power Web Design Alexandria