Social

SOCIAL

Ţintim îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor dezavantajate pentru a putea aduce un echilibru între păturile sociale din România. Sprijinim dezvoltarea socială prin:

  • dezvoltarea asistenţei sociale
  • demersuri de sprijinire a grupurilor defavorizate pentru a depăşi situaţia de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă
  • sporirea cunoaşterii şi a participării civice
  • promovarea parteneriatelor între autorităţi şi societatea civilă.

Internet Power Web Design Alexandria